Hieronnan fysiologiset vaikutukset

 

Hieronnalla on useita kehoon vaikuttavia fysiologisia vaikutuksia. Hieronnalla pyritään huoltamaan lihaksia, lievittämään kipua sekä helpottamaan yleistä rentoutumista. Hieronnan kehoon vaikuttavista tekijöistä puhuttaessa on muistettava, että tieteellistä näyttöä on rajallinen määrä ja vaikutusten arviointiin vaikuttaakin suuresti hierottavien empiiriset tuntemukset. Hieronnan vaikutuksiin viitatessa on muistettava, että se on tilanteesta riippuen oireita lievittävä hoito, eikä se poista alkuperäistä syytä oireiden taustalla.

hieronnan fysiologiset vaikutukset 2

Monesti yhdeksi hieronnan suurimmista hyödyistä mielletään sen vaikutus lihaskudokseen. Töiden tekeminen ja liikuntaharrastukset saattavat aiheuttaa lihaksissa kiristymistä ja kovettumista. Näiden vaikutusten seurauksesta lihas saattaa jäädä ns. ”päälle”. Tällöin lihaksen aineenvaihdunta hidastuu ja se joutuu hapettomaan tilaan, josta voi syntyä särkytiloja. Hieronnan yhtenä tarkoituksena on rentouttaa juuri tällaisessa tilassa olevia lihaksia. Asiaan liittyen ei juurikaan ole ristiriidatonta tieteellistä näyttöä, mutta useimmat hieronnassa käyneet ovat varmasti huomanneet sen lihaksistoa rentouttavan vaikutuksen.

Hieronnalla on tunnetusti kipua lievittävä vaikutus. Sen määritteleminen objektiivisesti on haastavaa, sillä jokainen aistii kipua hieman eri tavoin. Usein hieronnan kipua lievittävää vaikutusta pyritään havainnollistamaan porttikontrolliteorian avulla. Se on yksi suosituimmista kipusignaalien siirtymistä ja aistimista käsittelevistä teorioista. ”Yksinkertaistettuna” tämän teorian mukaan kipuhermosolujen reseptorien aktivoituminen ei ole suoraa seurausta fyysisestä kivusta. Eli hieronnan aikana tapahtuvalla fyysisellä kontaktilla saattaa olla kipua lievittävä vaikutus. Myös kivunsiirtymismekanismit ovat monimutksia kemiallisia prosesseja, mutta erään teorian mukaan hieronta lisää kehossa luonnostaan esiintyvien kiputuntemuksen etenemistä estävien välittäjäaineiden(endorfiinit, enkelafiinit ja substanssi P) syntymistä.

Hieronnan alkaessa hierottavan alueen ja hierojan käsien väliin syntyy kitkaa, jolla on positiivisia vaikutuksia ihoon. Kitkan seurauksesta ihon lämpötilassa tapahtuu lievää kasvua, jonka seurauksesta ihon kudosten venyvyys paranee ja aineenvaihdunta kiihtyy. Hieronnalla pystytään myös muokkaamaan ihon pinnassa olevan arpikudoksen koostumusta. hieronnan fysiologiset vaikutuksiaHieronnalla on näppinsä pelissä myös verenkierron vilkastuttajana. Valtimoverenkiertoon hieronnalla ei juurikaan ole tutkimusten mukaan vaikutusta, mutta laskimoverenkierron hetkelliseen vilkastuttamiseen on saatu myös tieteellisiä tuloksia. Laskimoiden verenkiertoa siis pystyy hieronnan keinoin nopeuttamaan käyttäen sivelyä, jonka suuntaa on aina oltava varsinki raajoissa sydämeen päin. Tämän seurauksena myös kudosten turvotus vähenee, sillä hieronnan on todettu lisäävän kudosnesteen siirymistä laskimoverenkiertoon. Hieronta myös saattaa laskea verenpainetta hiussuonien hetkellisen laajentumisen seurauksesta, mutta vaikutukset ovat todennäköisesti hyvin hetkellisiä ja paikallisia.

Hermokudokseen hieronnalla ei ole suoraa vaikutusta. Hieronnan aikana hermokudosessa ei tapahdu fyysisiä muutoksia, mutta ns. epäsuoria vaikutuksia syntyy hieronnan yhteydessä. Näillä epäsuorilla vaikutuksilla tarkoitetaan varsin yleisesti tunnettua keskushermostoon syntyvää rauhottavaa vaikutusta ja huomioon on myös otettava, että useat hieronnan vaikutukset(kipua lievittävä vaikutus ja verenkierron vahvistuminen) välittyvät hermokudoksen kautta.

Palaa etusivulle